You are currently viewing LED z grafenu?

LED z grafenu?

W University of Manchester prowadzone sa zaawansowane badania nad wykorzystaniem grafenu i powiązanych materiałów 2D, które jak sie okazało można wykorzystywać do tworzenia urządzeń emitujących światło, pododnie jak LED. Nowe produkty staną sie niezwykle cienkie, elastyczne, trwałe i co najciekawsze, półprzezroczyste. Nowa technologia pozwoliła na stworzenie konstrukcji LED o grubości zaledwie 10-40 atomów dzieki zastosowaniu takich materiałów 2D, jak nitiride boru i dwusiarczek molibdenu.

Poprzez budowanie heterostruktury (warstw atomowych różnych materiałów 2D) w pierwszych konstrukcjach LED, udało sie osiagnąć wydajność kwantowa (fotony emitowane do elektronów wstrzykiwanych) porównywalną z diodami organicznymi OLED.

Płynące korzyści sa ogromne, począwszy od pulpitów nawigacyjnych w samochodach, aż do klasycznego źródła światła nakładanego na dowolną powierzchnię, np.: sufit ściana.