You are currently viewing Fotowoltaika w Polsce – moc łączna

Fotowoltaika w Polsce – moc łączna

Do czerwca 30 czerwca 2016 r. w Polsce zainstalowano 11 584 systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 154,35 MW. Złożyło się tę ilość 382 systemy o mocy łącznej 91,2 MW posiadające koncesje Urzędu Regulacji Energii i 11200 systemów o mocy łącznej 62,44 MW przyłączonych do sieci na zgłoszenie (na podstawie kwartalnych sprawozdań Operatorów Sieci Dystrybucyjnych).

W 2015 r. zainstalowano 50 MW (w 150 systemach) czyli średni wielkości system miał 333 kW. W pierwszej połowie 2016 zainstalowano 20,8 MW (w 113 systemach PV). Rozkład systemów w województwach przedstawiono poniżej w Tabeli 2. Najwięcej mocy PV zainstalowano w województwie lubelskim: 30,5 MW w 50 systemach. Czyli średni system ma moc 600 kW. Te 382 systemy o łącznej mocy 91,8 MW mają koncesje