You are currently viewing Uliczne LED w sieci M2M (machine-to-machine)

Uliczne LED w sieci M2M (machine-to-machine)

Wizja rozwoju oświetlenia ulicznego to sieć M2M (machine-to-machine), która jest nowym standardem wymiany informacji zarezerwowanym dla inteligentnych maszyn, urządzeń i obiektów połączonych ze sobą online. Przeważnie bez udziału ludzi za pośrednictwem już istniejącej przewodowej lub/i bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Następna generacja oświetlenia ulicznego będzie połączona online. Miasta na całym świecie już prowadzą eksperymenty z udziałem inteligentnych systemów oświetleniowych, które nie tylko obniżać koszty energii elektrycznej, ale zarządzać dynamicznie oświetleniem oraz zmniejszać emisję CO2. Aktualne projekty idą o krok dalej: inteligentne lampy uliczne wpięte do sieci municypalnej, jako węzły w wielofunkcyjnych sieci łączności “inteligentnego miasta”. W przyszłości jednak, lampy uliczne będzie spełniać wiele innych funkcji, np.: zawiadomić służby o konieczności zbiórki śmieci, gdy kosze są pełne, albo pełnić rolę informacyjną o wolnych miejscach parkingowych.
Inteligentne rozwiązania miejskie są uważane za kluczowe dla redukcji kosztów energii i utrzymania infrastruktury, zgodnych z wymogami prawnymi ochrony klimatu i zapewnienie lepszych usług dla obywateli. Inteligentne oświetlenie uliczne odgrywa kluczową rolę. W rzeczywistości, w wielu miastach, uszkodzone lampy stanowią około 20% wszystkich skarg obywatelskich oraz inteligentne systemy można zautomatyzować proces naprawy. W połączeniu z diodami LED, programowalny system zarządzania miejskie światła zmniejsza koszty energii elektrycznej nawet o 70%.
Reasumując, dla przestrzeni publicznej nasuwają się proste rozwiązania dla nowego zastosowania sieci inteligentnych lamp ulicznych jak monitoring transportu publicznego, systemy biletowe i informacji dla pasażerów, zdalne zarządzanie ruchem czy też sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi, kontrola miejsc i opłat parkingowych, miejski monitoring wideo, zarządzanie oświetleniem, wywozem śmieci, systemami informacji turystycznej, administracyjnej i kulturalnej.