You are currently viewing IEEE PAR1789 – zalecenia dotyczące migotania LED

IEEE PAR1789 – zalecenia dotyczące migotania LED

Migotania oświetlenia w produktach LED pozostaje jak na razie nierozwiązanym problemem. IEEE opublikowała swoje prace analityczne w dokumencie pod tytułem: “Zalecane praktyki dla modulacji prądu w diodzie LED o dużej jasności w celu łagodzenia zagrożeń dla zdrowia”, które definiują migotanie w ramach dopuszczalnych limitów dla systemów oświetleniowych na bazie LED. Dokument, opisany jako standard IEEE 1789-2015, określa kluczowe wskaźniki dla projektantów, definiując bezpieczne zakresy dla człowieka. Podaje też wytyczne dla producentów, aby ​​produkty na bazie LED nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.
Autorzy stworzyli wykres na podstawie wielu badań obejmujący zjawisko migotania dla częstotliości LED dla wyłączania i właczania (100-150Hz).

Grupa P1789 pracuje nad standardem, którego zadaniem jest:
– zdefiniowanie pojęcia częstotliwości modulacji dla LED
– opisanie aplikacji LED, których częstotliwości modulacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia użytkowników
– omówienie koncepcji ściemniania diod, dzieki modulacji częstotliwości prądu / napięcia.